Bilim
TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty
TÜRKMEN BITARAPLYGY – döwrüň abadançylyk taglymy we hakykaty

Milli Liderimiziň «Bitarap Türkmenistan», «Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan», «Türkmenistanyň Bitaraplygy: döredijiligiň we ösüşiň syýasaty», «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy», «Türk­me­nis­tan – Bi­ta­rap­ly­gyň mekany» ýaly ajaýyp k...

2 ýyl öň Dowamy


Wagyz nesihat
Wagyz nesihat

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk maslahatynyň agzalarynyň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hünärmenleriniň şeýle-de Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Aşgabat gurluşyk orta hünär okuw mekde...

2 ýyl öň Dowamy


ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR
ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimizi batly gadamlar bilen öňe äkitmek baradaky rowaçlyga beslenen başlangyçlary ozalky ýyllarda bolşy ýaly, “Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 25-nji fewralynda Ýurt Baştutanymyz...

3 ýyl öň Dowamy


Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigi
Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň tebigy zehinini açmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen talyp ýaşlary höweslendirmek maksa...

3 ýyl öň Dowamy