Bilim
ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR
ANYK ÝOLLARY SALGY BERÝÄR

Hormatly Prezidentimiziň Berkarar döwletimizi batly gadamlar bilen öňe äkitmek baradaky rowaçlyga beslenen başlangyçlary ozalky ýyllarda bolşy ýaly, “Türkmenistan – Parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň 25-nji fewralynda Ýurt Baştutanymyz...

7 aý öň Dowamy


Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigi
Orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşigi

Hormatly Prezidentimiziň ýaşlaryň tebigy zehinini açmak we ösdürmek babatda bilim işgärleriniň öňünde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek, okuw maksatnamalaryny özleşdirmekde aýratyn ukyp-başarnyklaryny görkezen talyp ýaşlary höweslendirmek maksa...

10 aý öň Dowamy