Sport
“MERMER” SPORT TOPARYNYŇ ÝEŇŞI
“MERMER” SPORT TOPARYNYŇ ÝEŇŞI

Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzda ylymly-bilimli, berkarar Watanymyzy has hem beýgeltmäge ukyply hakyky watansöýüji ýaş nesilleri terbiýeläp ýetişdirmekde alnyp barylýa...

11 aý öň Dowamy


2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek göz öňünde tutulýar
2021-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek göz öňünde tutulýar

Hökümetiň şu gün geçirilen mejlisinde habar berlişine görä, Türkmenistanda 2021-nji ýylda welotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmäge taýýarlyk görülýär. Türmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, ýurdumyzda guramaçylyk komitetiň düzümi dö...

3 ýyl öň Dowamy